Lahjoitukset ja tukitoimintamme periaatteita


Klubimme palvelutoiminta kohdistuu nuorisoon, vanhusväestöön, sotien veteraaneihin ja muihin avun tarpeessa oleviin tahoihin. Klubimme ei pyri korvaamaan tai tukemaan yhteiskunnan peruspalveluja, vaan annamme vapaaehtoistyöllä apua kohteisiin, jotka jäävät hoitamatta julkisin varoin. Tmä apu voi olla pienille ryhmille, yhteisöille tai yksittäisille ihmisille hyvinkin merkittävää.

Kaikki Lions-toiminta tapahtuu "Me palvelemme" -hengessä.

Klubimme tärkein kiinnostuksen kohde on oma lähialueemme ja kotiseutumme asuinyhteisö, jossa mielestämme on myös heikompiosaisia avun tarvitsijoita paljon.

Lahjoituksista päätää LC Haapajärvi/Kantapuhdon kuukausikokous, kunkin vuoden toimintasuunnitelman ja lahjoitusperiaatteiden mukaisesti.

 

 

 

 

esimerkkejä toiminnastamme

 

Klubimme sai olla mukana tukemassa Joni Steinin osallistumista 
Espanjassa järjestettyyn harmonikkakilpailuun.

Ladyjen valmistamia sukkia Haapajärvisille vastasyntyneille.

Klubimme sai olla mukana tukemassa Joni Steinin osallistumista 
Espanjassa järjestettyyn harmonikkakilpailuun.

Ladyjen valmistamia sukkia Haapajärvisille vastasyntyneille.